Andelen omtagningar av anmälningar till proven i matematik, hösten 2023