Havvind utvikling

Havvindmål for Norge og europeiske nordsjøland. Graf er basert på tall fra Ostende-deklarasjonen, 2040 er estimert for nordsjølandene basert på lineær framskriving, og for Norge, basert på Statnetts plan for utvikling av havnett.