Europris-sjefens lønn

Oversikten viser hvordan godtgjørelsene til Espen Eldal har utviklet seg. 202 var hans første hele år som sjef. Han tok over våren 2020.