Den statistiske usikkerhed i undersøgelsen varierer fra +/- 0,0 procentpoint til +/- 3 procentpoint. Med 95 procents sandsynlighed ligger partiernes faktiske opbakning inden for intervallet. Partiet Klaus Riskær Pedersen er medtaget i indekset af hensyn til sammenligheden med Folketingsvalget.