*2019 viser foreløbige tal fra året i perioden januar-september