Opdateret 31. marts kl. 13:00 Kilde: Indberetning fra regionerne. Note: Data indsamlet fra de fem regioner af Sundhedsstyrelsen. Antallet er opgjort pr. 31. marts 2020 kl. 8. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.