Ako sa zmenilo zloženie litteringu podľa komodít (v %)

Porovnanie rokov v období 2020 - 2023