Diners recaptats amb l'impost de patrimoni el 2020, per comunitats autònomes i segons dades de l'Agència Tributària