Stöd för populistpartier i opinionen | Februari 2024

Staplarna visar stödet i de senaste opinionsundersökningarna för det enskilt största populistpartiet i EU-länderna. Orange staplar innebär att populistpartiet är störst i opinionen medan de inte är störst i länder med blå staplar.