Porównanie wyników indeksu S&P 500 i funduszu AIEQ

Od momentu powstania funduszu AIEQ