Data fra 2006-2016. For Danmark angis endring siste ni år.