Anm.: Der er en statistisk usikkerhed forbundet med kategorien 'Tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk anstrengende' pga. det begrænsede antal deltagere i spørgeskemaundersøgelsen.