Renten fastsættes i oktober som et gennemsnit af renten for realkreditobligationer det seneste år.