Noot: cijfers voor voorgaande schooljaren zijn opgenomen in het bestand dat gedownload kan worden door te klikken op het pijltje bovenaan de figuur. De cijfers in deze figuur hebben enkel betrekking op leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs. Het totaal is totaal centrumsteden en Brussels Gewest.
 f 
in