Celková inflácia v júni spomalila pod 10 %

Medziročný rast v %