Stablet søylediagram som viser erstatning for ulike skadetyper for skogskadeforsikring i årene 2001 til 2022.