Oljedirektoratets ressursanslag og tilsvarende estimat for uoppdagede ressurser fra Rystad Energy. Tallene viser standard kubikkmeter oljeekvivalenter.