Najpopularniejsze typy venues w dużych miastach europejskich

Popularność rozumiana jako liczba venues, nie liczba czekinów.