* Tallene er foreløpige, og det kan være prosjekter som mangler i oversikten.