Valdeltagande (%) i kommunfullmäktigeval och riksdagsval 1973-2014.