De HSMR (relatief sterftecijfer) per ziekenhuis in de regio in de afgelopen jaren. De HSMR wordt berekend door het aantal verwachte sterfgevallen (op basis van landelijke ziekenhuisgegevens) te delen door het daadwerkelijke aantal sterfgevallen, keer 100. Een HSMR onder de 100 betekent dus dat het ziekenhuis (iets) minder sterfgevallen heeft dan verwacht.