Noot: het betreft besturen die op het moment van opmaak van de statistiek hun jaarrekening al hebben gerapporteerd aan ABB.
 f 
in