Tabellen viser at uner Fotball Em 2021 har de kinesiske selskapene TikTok, Alipay, Hisense og Vivo har overtatt den dominerende posisjonen amerikanske selskap som Coca Cola, Gillette, Budweiser og Camel hade under fotball-vm i 1986.