*Kolonnen for "netthandel 350-1000 kroner i 2017" vises ikke fordi det har kommet en ny regel om samlefortolling, som gjør tallet misvisende.