Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen op basis van een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Voor het Brusselse Gewest zijn er geen betrouwbare resultaten beschikbaar. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in