A incidencia é a porcentaxe de persoas que desexan máis contidos en galego nun medio sobre o total de persoas que o usan