For Canal Digital gjelder antallet husstander i Norden.