Broj pokrenutih projekata po korisniku u državi članici