Maďarsko a Poľsko potiahnu región V4...

HDP v stálych cenách, index 2019 = 100