Noot: cijfers voor voorgaande schooljaren zijn opgenomen in het bestand dat gedownload kan worden door te klikken op het pijltje bovenaan de figuur. Leerlingen die uitstromen uit de eerste graad van het secundair onderwijs (gso) worden in deze tabel buiten beschouwing gelaten.
 f 
in