Sledovanosť vybraných večerných programov v sobotu 2.9.2023