Les dades sobre afiliació a la seguretat social són de desembre de 2019.

En pocs casos -sobretot, activitats amb poca gent treballadora-, hi ha divergències clares entre les dades d'afiliació i les d'afectació d'ERTO, essent la segona xifra més elevada que la primera i, per tant, el percentatge superior al 100%. En aquests casos, s'ha optat per no incloure el percentatge d'afectació però sí les dades absolutes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies / Elaboració: Nació Digital