Figur 1. Väljarnas uppfattning om hur demokratiskt Finland är (%)