Alle de åtte cyberangrepene skjedde i enten 2016 eller 2017. Inntektsbortfallet er gjort om til kroner målt med dagens kurs.