Noot: enkel scores opgenomen voor 27 EU-landen die lid zijn van OESO. Geen gegevens beschikbaar voor Spanje (leesvaardigheid).
 f 
in