Liczba czkn w trakcie MBW per Venue

Venues posortowane wg sumarycznej liczby czkn (widocznej w nawiasie)
UWAGA: każdy z wykresów ma własną skalę pionową