Statistikken er basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant Forskerforbundets medlemmer. 7151 har svart på denne delen av undersøkelsen.
 f 
in