Nybil, Skrot, Export - Nettoförändring

230101-231031