Nybil, Skrot, Export - Nettoförändring

240101-240430