Siffrorna är den genomsnittliga förändringen år till år mellan 2000 och 2016.