Beskæftigede omfatter alle beskæftigede inklusiv beskæftigede på barselsorlov eller på sygedagpenge. Kategorien ”beslægtede brancher omfatter især 'Generelle offentlige tjenester', 'Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler', 'Engroshandel med læge- og hospitalsartikler'. Kategorien ”andre brancher” omfatter især 'Tekniske skoler og fagskoler', 'Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau', 'Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold'.
 f 
in