Càlculs de la Intersindical-CSC en base a les dades del Departaments de Treball i la seguretat social

Els percentatges són en relació als llocs de treball que hi hauria sense coronavirus