Noot: aantallen voor 2000 en 2018 zijn afgerond op het honderdtal.
 f 
in