Non se inclúen no cómputo as leis de orzamentos e as propias leis de acompañamento