*Enkelte bedrifter med betydelig utenlandsomsetning, men hvor det er større tvil om IKT-innholdet i utenlandsomsetningen er utelatt fra figuren