Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De jaartallen betreffen het jaar van de enquête, waarin gevraagd wordt naar het gebruik in het voorgaande kalenderjaar. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.
 f 
in