*Omrekna til CO2-ekvivalentar med ein faktor på 25