*Det er en kvote på én flaske per kunde på flere av de dyreste vinene. ** Den dyreste vinen, som det også er færrest flasker av