Baseret på KL's prognose for beskæftigelsestilskuddet i 2018 har vi vurderet kommunernes tab/gevinst på ordningen ud fra den antagelse, at de har gennemsnitlige omkostninger pr. ledig. For effekten af refusionsomlægningen har vi brugt tallene fra Finanseringsudvalgets rapport foråret 2018. Bemærk, at disse tal er effekten i 2022 men baseret på de tilgængelige prognoser i efteråret 2017.