Inflationen i EU-länderna | augusti 2023

Staplarna visar inflationen som harmoniserat konsumentprisindex i EU-länderna i augusti 2023.